Župa Bezgrešnog Srca Marijina

Slavonski Brod Budainka

Naša Župa

Župa Bezgrešnog srca Marijina smještena je na zapadnom dijelu Slavonskog Broda u naselju zvanom Budainka. Na zapadnom ulazu u Slavonski Brod, kroz Zagrebačku ulicu, ulazi se u centar župe gdje dominira toranj novosagrađene crkve. Župa je nastala odvajanjem od župe Brodski Varoš, što je 1991. godine učinio tadašnji župnik Brodskog Varoša, preč. Stjepan Sokolović. Župu je osnovao Biskupski ordinarijat dekretom 368/1991.g. Od 22.01.1991. godine na tome je uz župnika radio i mjesni odbor, a posebno se zalagala obitelj Čičić u Zagrebačkoj ulici kbr. 17. Osnovan je odbor za izgradnju crkve i pastoralnog centra koji je u više navrata odlazio u Biskupski ordinarijat u Đakovo te objašnjavao želju svih stanovnika ovoga naselja da dobiju svoju samostalnost koja je i uslijedila 25.02.1996. godine kada je župu preuzeo vlč. Andrija Djaković. U međuvremenu, 1994. godine, odbor za izgradnju započeo je izgradnju vjeronaučne dvorane i malog stana za svećenika, kako bi mogao započeti život i rad župne zajednice. Župu je predao dotadašnji upravitelj župe Brodski Varoš vlč. Alojzije Asić.

Dolaskom u župu prvog župnika dovršena je dvorana koja je prilagođena liturgijskim potrebama, a sljedeće godine započeta je gradnja pastoralnog cenra i župnog stana.

Župne najave

TRAJNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE detaljnije